Website / game, tentoonstelling
 

Wat is radicalisering? Wie is radicaal en wie bepaalt dat? 

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie bestempeld als negatief. Maar vormde het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen? Wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd?

Januari 2011 opende in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam ANGRY / Jong en Radicaal, een multimediale, internationale tentoonstelling over beeldvorming rond woede, activisme en radicalisme onder jongeren vanuit drie perspectieven: de jongeren zelf, de media en beeldend kunstenaars. Het project bestaat uit een tentoonstelling, een website, diverse educatieve modulen en een programma van films, debatten en lezingen.

ANGRY laat zien dat radicalisering van jongeren van alle culturen en alle tijden is. ANGRY veroordeelt en bekritiseert geen enkele positie, maar onderzoekt en bevraagt het ontstaan en de consequenties van het radicaal zijn.


Robert, 23

Robert, 23

 
 

VIDEOPORTRETTEN
Voor ANGRY maakte Eefje samen met cameraman Thomas Roebers twaalf filminterviews met radicalen van vroeger en nu. Zij vertellen zowel over hun idealen, als over de universele vraagstukken rondom woede, activisme en radicalisme. Wat verstaan zij onder radicaal en vinden ze zichzelf radicaal? Heiligt het doel de middelen of zijn er bepaalde grenzen? Wanneer kwamen zij voor het eerst in actie en waarom? Twijfelen ze weleens, of zijn ze rotsvast overtuigd van hun eigen gelijk? En door welke emoties worden ze gedreven? De interviews vormen de rode draad in de tentoonstelling en zijn ook online te bekijken. 

Voor de interviews hebben we gebruik gemaakt van de Eye direct, een spiegelsysteem waardoor de geïnterviewden recht in de camera kijken. Hierdoor ontstaat een intieme setting, waarbij het lijkt alsof de kijker direct 'in gesprek' met de geïnterviewde gaat. Deze intimiteit wordt in de tentoonstelling versterkt door de plaatsing van de beeldschermen in kleine nissen.

In de tentoonstelling is een montage gemaakt van ongeveer 7 minuten per persoon. De films beginnen met een 1 minuut durende loop waarin de geïnterviewde stil voor zich uit kijkt. De bezoeker wordt uitgenodigd plaats te nemen in de nis, op de rode knop te drukken en daarmee 'het gesprek' met de radicaal aan te gaan. Op de website zijn de interviews zowel per persoon als per trefwoord te bekijken. Per geïnterviewde staat er tussen de 30 en 50 minuten materiaal online.


Wat de ‘mainstream’ zegt is ongelijkwaardigheid, racisme en discriminatie. En daar kan ik niet in meegaan. Dus ben ik radicaal.
— Izz ad-Din Ruhulessin (24), student en publicist.

A-N-G-R-Y-middel-IZZ.jpg

WEBSITE & TEST
Prospektor ontwikkelde ook de game en website voor ANGRY. In de game 'hoe radicaal ben jij?' kan de bezoeker testen hoe ver hij/zij zou gaan in het bereiken van zijn idealen.

Op de website zijn o.a. de kunstwerken uit de tentoonstelling te zien, verschillende acties en een tijdlijn - van de jaren zestig tot nu - gevuld met radicale acties en mediacasusen. Ook is er een jukebox met radicale muziek. 

Op de website zijn ook de interviews met de radicalen te zien. Deze zijn zowel per persoon als per trefwoord te bekijken. Per geïnterviewde staat er tussen de 30 en 50 minuten materiaal online.


 
 

Jezus was radicaal in de zin dat hij heilige huisjes omver schopte.
— Kim (24)

TENTOONSTELLING
Tentoonstelling Nederlands Fotomuseum

ANGRY kijkt naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. Met een grote verscheidenheid aan fotografie, videowerken, mediaverslagen, interviews met (ex-)radicalen en werk van jongeren zelf is ANGRY een project over een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp dat ons allemaal aangaat.

NRC Handelsblad schreef deze recensie.

Angry_nfm.jpg
 
angry_nfm_interview.jpg
nrc.jpg
 

Radicalisme gaat om principieel en rechtlijnig zijn, ongeacht waar de maatschappij naartoe gaat.
— Sjors Remmerswaal (28), lid van de nationalistische actiegroep Voorpost.

EDUCATIE
Voor ANGRY ontwikkelde Toos Kruithof het lespakket Radicaal in beeld voor HAVO/VWO. Prospektor maakte acht dossiers over verschillende radicale groepen (extreemrechts, dierenrechtenactivisme, molukkers, provo's, moslimextremisme, krakers, vrouwenbeweging, extreemlinks). Leerlingen kunnen onder andere op basis van de dossiers de opdrachten maken. De dossiers zijn ook voor iedereen die meer wil weten over de verschillende radicale bewegingen van toen en nu.


ACTIE LAB
Actie Lab: Het Reactivistisch Experiment in Paradiso, Amsterdam, was de grote afsluiter van het Amsterdams Bevrijdingsfestival. In dit interactieve programma met performances, muziek, werkplaatsen, beeldende kunst en lezingen passeerden alle vormen van activisme van 1945 tot nu de revue. Bezoekers gingen met activisten en kunstenaars uit verschillende disciplines actief op zoek naar nieuwe manieren om hun engagement te ‘reactiveren’. ANGRY was aanwezig met een nieuwe montage van de portretten van radicalen, met het werk DEMO (2003) van Englert, Morgen, Piantoni en de game 'Hoe Radicaal Ben Jij?'.

Love Radio Foam hristian van der Kooy 06.jpg

 

COLOFON

Regie: Eefje Blankevoort
Fotografie en film: Thomas Roebers
Interviews: Eefje Blankevoort
Concept game: Eefje Blankevoort, Arnold van Bruggen, Kummer & Herrman
Educatie: Toos Kruithof
Graphic design: Kummer & Herrman
Techniek: Thijs Gadiot

ANGRY is een productie van Paradox, het Nederlands Fotomuseum en Kosmopolis Rotterdam en werd mede samengesteld door Prospektor. Prospektor schreef o.a. mee aan het concept, ontwikkelde en stelde de bijbehorende website samen, deed de research voor het educatieve programma, maakte de mediacasussen en maakte de filmportretten van 'radicalen'.


 
 

Meer over activisme:

Propaganda by the People

Een ander online project:

Hidden Wounds